Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 

Algemene doel

De winterpremie heeft als doel om opdrachtgevers te stimuleren meer schilderwerk in de winter te laten uitvoeren. Middelen, materialen en methoden stellen de schilder in staat in de winter gewoon door te werken! Alle informatie hierover en de complete premieregeling hieronder.

Premie

Om de premie aan te vragen, vult u samen met ons een aanvraagformulier in. Wij regelen de rest voor u.

Wat houdt de regeling in?

De premie voor de winterschilder houdt in dat schildersbedrijven die staan ingeschreven bij het Bedrijfschap Schildersbedrijf en doorwerken in de winter, onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op winterschilderspremie voor het uitvoeren van onderhoudsschilderwerk in de winterperiode.

Waarvoor een premieregeling?

Er zijn twee groepen te onderscheiden voor deze premieregeling:
Onderhoudsbinnenschilderwerk en wandafwerking
Premie komt ten goede aan de opdrachtgever.
Afgeschermd onderhoudsbuitenschilderwerk
Premie komt ten goede aan de opdrachtnemer.
Onderhoudsbinnenschilderwerk en wandafwerking: Dit is van toepassing op:
Onderhoudsbinnenschilderwerk en wandafwerking en hiermee samenhangende, aanverwante onderhoudsactiviteiten in gebouwen waaronder begrepen woonwagens en woonarken
Onderhoudsschilderwerk in gesloten portieken, in gesloten gemeenschappelijke trappenhuizen en bijbehorende bergingen
Afgeschermd onderhoudsbuitenschilderwerk:
Er is vorig jaar sprake geweest van een tweezijdige regeling voor afgeschermd onderhouds- buitenschilderwerk. Bij deze premie, die wordt verstrekt aan het schildersbedrijf, werd een onderscheid gemaakt tussen laagbouw en hoogbouw. Deze regeling geldt ook weer in dit seizoen, en is van toepassing op:
Onderhoudsbuitenschilderwerk aan hoogbouw Onderhoudsbuitenschilderwerk aan laagbouw
Objecten met niet meer dan drie gebruikslagen en een maximale goothoogte van 12,5 meter behoren tot de categorie laagbouw. Het overige is hoogbouw. Bij het inzenden van de declaratie dient een verklaring van de opdrachtgever alsmede een foto van het werk in uitvoering meegezonden te worden. Een model verklaring voor de opdrachtgever dat het laagbouw betreft is verkrijgbaar bij het Bedrijfschap Schildersbedrijf.

Hoeveel bedraagt de premie?

Het premiebedrag verschilt per categorie:
Onderhoudsbinnenschilderwerk en wandafwerking:
Voor consumenten: Euro 25,00 per man per dag
Voor overige opdrachtgevers: Euro 12,50 per man per dag
Afgeschermd onderhoudsbuitenschilderwerk:
Hoogbouw: Euro 12,50 per man per dag voor het uitvoerend schildersbedrijf
Laagbouw: Euro 25,00 per man per dag voor het uitvoerend schildersbedrijf

Voor welke periode geldt de regeling?

Neem gerust contact op om meer te weten te komen over deze regeling.