Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 

Het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 6%-tarief. Hieronder vallen ook het voorbereiden van het schilderwerk, voorbehandelingen en de gebruikte materialen.

Het 6%-tarief voor het verbouwen en herstellen, isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en schoonmaken geldt alleen als het om een woning gaat. Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Hieronder vallen:

- woningen die tijdelijk leeg staan
aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen
de ruimten in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners
gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
studentenwoningen
kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning
een tweede woning die permanent bewoond mag worden
- woonboten en woonwagens *
- * 
Hierbij gelden 2 voorwaarden: de woonboot of woonwagen moet aangesloten zijn op verschillende voorzieningen, zoals gas, water en licht. Daarnaast moet de woonboot of -wagen alleen bestemd zijn om permanent op 1 plek bewoond te worden.
- g
arages, schuren, serres, aan- en uitbouwen die op hetzelfde perceel als de woning liggen
- Tuinen horen niet bij de woning.
garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning
panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, als meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt
- Als het pand voor minder dan 50% als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 6%-tarief toepassen.

Niet als woning gelden:

bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
afzonderlijke garageboxen
vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden
- hotels en pensions
- asielzoekerscentra
ziekenhuizen
- internaten

Ouder dan 2 jaar

Het 6%-tarief voor het verbouwen en herstellen, isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen geldt alleen als die woning ouder is dan 2 jaar. Twijfelt u of een woning ouder is dan 2 jaar? Dan kunt u:

de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) raadplegen via de internetsite van het Kadaster, of
- uw opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten tekenen

De 2 jaarstermijn gaat in vanaf de datum waarop een pand voor het eerst als woning gebruikt wordt.  Als een woning in verschillende stadia gebouwd is, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die ouder dan 2 jaar zijn.

Werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk vallen onder het 21%-tarief. Bijvoorbeeld:

- herstellen van de ondergrond met nieuwe vervangende delen van hetzelfde materiaal, zoals het aanbrengen van houten inzetstukken in kozijnen en het vervangen van houten onderdorpels
- vervangen van ramen, deuren en kozijnen
- kitwerk aan de constructie, zoals het afkitten van bouwelementen aan gevels
- grootschalige betonreparatie
stralen, impregneren en injecteren van stenen, metalen en betonnen ondergronden
het enkel herstellen van voegen in metselwerk
aanbrengen van glas en de bijhorende werkzaamheden
- schuren en lakken van parketvloeren

Het schuren en lakken van een dragende (houten) vloer valt wel onder het 6%-tarief.